Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна ЈАВНЕ НАБАВКЕ


ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 • КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  за јавну набавкубр. 2/2019 –организовање екскурзије за ученике првог и петог разреда у шк.2018/2019. год.и наставе у природи за ученике другог,трећег и четвртог разреда  можете преузети овде.
 • ПОЗИВ за јавну набавку можете преузети овде.
 • Одоговор на питања заинтересованих понуђача можете преузети овде.   

  Oдлуку можете преузети овде. • КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  за јавну набавку –организовање екскурзије за ученике другог,трећег, четвртог,петог, шестог, седмог и осмог разреда у шк. 2018/2019. год. можете преузети овде.
 • ПОЗИВ за јавну набавку можете преузети овде.
 • Одлуку о додели уговора у поступку јавне  можете преузети овде.


 • КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  за јавну набавку –организовање екскурзије за ученике првог разреда у шк. 2017/2018. год. можете преузети овде.
  ПОЗИВ за јавну набавку можете преузети овде.

 • ПОЗИВ за јавну набавку можете преузети овде.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ- НАСТАВА У ПРИРОДИ УЧЕНИКА III и IV РАЗРЕДА ЈН 02/2018 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора у поступку јавне  можете преузети овде.

 • ПОЗИВ за јавну набавку можете преузети овде.

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  за јавну набавку добра Електрична  енергија за 2018. можете преузети овде.|
Oдлуку можете преузети овде.  

 • КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  за јавну набавку –организовање екскурзије за ученике другог,трећег, четвртог,петог, шестог, седмог и осмог разреда у шк. 2017/2018. год. можете преузети овде.
  ПОЗИВ за јавну набавку можете преузети овде.
  Одлуку можете преузети овде.

 

 • ПОЗИВ за јавну набавку можете преузети овде.

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  за јавну набавку добра Електрична  енергија 2017. можете преузети овде.
Oдлуку можете преузети овде.

 • ПОЗИВ за јавну набавку можете преузети овде.

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  за јавну набавку –организовање екскурзије за ученике другог,трећег, четвртог,петог, шестог, седмог и осмог разреда у шк. 2016/2017. год. можете преузети овде.

Одоговорe на питања заинтересованих понуђача можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале  вредности услуга ред.бр.3/2016. можете преузети овде.

 

 • ПОЗИВ за јавну набавку можете преузети овде.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова -Реконструкција разводних ормана у поступку јавне набавке мале вредности  можете преузети овде.

  Одоговорe на питања заинтересованих понуђача можете преузети овде
  Одоговорe на питања заинтересованих понуђача можете преузети овде.
  Одлуку о додели уговора се може преузети овде.

  Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
 • ПОЗИВ за јавну набавку можете преузети овде.

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  за јавну набавку –организовање екскурзије за ученике другог,трећег, четвртог,петог, шестог, седмог и осмог разреда у шк. 2015/2016. год. можете преузети овде.
Одоговорe на питања заинтересованих понуђача можете преузети за  Балканик овде и за  Зоратурс  овде.
Одлуку о избору понуђача можете преузети овде.

 • ПОЗИВ за јавну набавку можете преузети овде.

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  за јавну набавку добра Електрична  енергија можете преузети овде.
ОДЛУКУ   О    ДОДЕЛИ   УГОВОРА У   ПОСТУПКУ   ЈАВНЕ   НАБАВКЕ   МАЛЕ   ВРЕДНОСТИ  ДОБРА  РЕДНИ БРОЈ 1/2016 можете преузети овде.

 
Банер
Банер