Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Вести УПЛАТНИЦА И ПОЗИВ НА БРОЈ

пример уплатнице Број жиро рачуна школе за ђачке уплате је: 840-859760-78

Позив на број се састоји од 3 цифре: разред, одељење  и 1,3,4, или 5. Где је:
1 екскурзија
3 школа у природи
4 боравак
5 ужина

Пример: Позив на број за одељење III 4 за  ужину  је 345.
Сврха уплате: ужина септембар

Пример:Позив на број за одељење VII 3   за екскурзију је 731.
Сврха уплате: 1. рата за екскурзију