Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Вести фРАНЦУСКИ БЕЗ МУКЕ У ДОСИТЕЈУ

Материјали са вежбањима за наставу на даљину за учење француског језика које је направила наша наставница француског језика Војка Миловановић.
Видео лекције за учење француског језика са граматичким јединицама и изговором.
https://www.youtube.com/channel/UCZAzaD_Te3_SksyjEnVD2Ew
Блог са лекцијама, граматичким објашњењима и вежбањима која их прате.
http://jadorelefrancais.over-blog.com/
Фб страница са вежбањима, занимљивостима из француске културе и цивилизације.
https://www.facebook.com/vojkamilovanovic