Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Вести Почетак другог полугодишта

Обавештење за ученике и родитеље/ др. законске заступнике:
Зимски распуст за ученике завршава се у петак,  15. јануара 2021.године,  а друго полугодиште почиње у понедењак,18. јануара 2021.г. Настава ће бити организована у складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи за шк. 2020/21.г и Правилнику о посебном програму образовања и васпитања.  То практично значи да ће ученици похађати наставу као на почетку школске године,  исто организовани по групама и по истом распореду часова. Ученици првог циклуса ( од 1. до 4. разредa) имаће наставу свакога дана у школи,  а ученици другог циклуса (од 5. до 8. разреда) сваког другог дана у току наставне недеље. Непарна смена (1,3,5. и 7. разред) полази у понедељак,  18.1.2021. г. пре подне, са почетком наставе ( у зависности од групе А или Б) од 8.00 сати/11.05 сати, а парна смена(2,4,6.и 8.р) после подне са почетком наставе у 13.10 сати/16.15 сати. Продужени боравак радиће до 15.30 сати само за ученике чији родитељи нису у могућности да своју децу преузму раније. Родитељи/ др.  зак. заступници,  се могу изјаснити да њихова деца наставу похађају на даљину. Детаљнија обавештења добијаћете благовремено од својих одељењских старешина.
Молим за одговорно понашање и поштовање правила која су на снази у време пандемије вируса Ковид 19 из безбедносних разлога:
*Обавезно је ношење заштитних маски приликом уласка и школско двориште и у школску зграду,
* У школу не улазе родитељи/ др.  зак.  заступници уколико се из одређених разлога нису најавили Управи школе или одељењском старешини,  
* Обавезно је прeлажење преко дезо баријере при уласку у школску зграду,  дезинфиковање руку приликом уласка у учионицу и приликом коришћења ужине.
Ученици ће ужину имати у школи од среде,  20.1.2021.г,  а продужени боравак имаће редовне оброке од понедељка,  18.1.2021.г.
Срећан Вам почетак другог полугодишта уз више здравља и успеха!