Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Учитељи
Print

АКТИВ УЧИТЕЉА ПРВОГ  РАЗРЕДА

Марина Ђукановић, професор  разредне наставе
Жаклина РЕДИЋ, професор разредне наставе
Марија МИЉКОВИЋ, професор  разредне наставе
Анђелка МАТОВИЋ ЛОЈАНИЦА, професор  разредне наставе и Ана ИВАНОВИЋ, мастер учитељ
Роберт ВУЈИНОВИЋ,професор  разредне наставе и Александра ВУЧКОВИЋ, мастер учитељ


АКТИВ УЧИТЕЉА ДРУГОГ РАЗРЕДА


Анђелка ЈОВАНОВИЋ, професор разредне наставе
Александра СТОЈАНОВИЋ, професор  разредне наставе
Светлана МИРЧИЋ, професор  разредне наставе
Нада Аврамовић, учитељица и Ивана Перић,  професор  разредне наставе
Гордана ПЕТКОВИЋ, професор разредне наставе и Милица ЂОРЂЕВИЋ, мастер учитељ


АКТИВ УЧИТЕЉА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

Милутин АВРАМОВИЋ, учитељ
Весна ПЕЈИЋ, професор разредне наставе
Весна НИКОЛОВСКА,професор разредне наставе
Татјана СТОЈКОВИЋ, професор разредне наставе


АКТИВ УЧИТЕЉА  ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Јелена ИЛИЋ, професор разредне наставе
Дејан РЕГЕЉАЦ, професор разредне наставе
Весна НЕДЕЉКОВИЋ, наставник разредне наставе


ДЕФЕКТОЛОЗИ

Валерија СИМОНОВИЋ, дефектолог
Славица ИВКОВИЋ, дефектолог

ВЕРОУЧИТЕЉИ

Велибор ИЛИЋ
Нелица АНДРЕЈИЋ