Print

АКТИВ УЧИТЕЉА ПРВОГ  РАЗРЕДА

Јелена ИЛИЋ, професор разредне наставе
Дејан РЕГЕЉАЦ, професор разредне наставе
Весна НЕДЕЉКОВИЋ, наставник разредне наставе
Ирена ЈОСИФЉЕВИЋ, професор разредне наставе и Маријана ДИМИТРИЈЕВИЋ ПЕЈКИЋ, професор разредне наставе
Ана ИВАНОВИЋ, мастер учитељ и Јасмина ПАВЛОВИЋ, професор разредне наставе

 

АКТИВ УЧИТЕЉА ДРУГОГ РАЗРЕДА

Марина ЂУКАНОВИЋ, професор  разредне наставе
Жаклина РЕДИЋ, професор разредне наставе
Гордана ПЕТКОВИЋ, професор  разредне наставе
Анђелка МАТОВИЋ ЛОЈАНИЦА, професор  разредне наставе и Нада АВРАМОВИЋ, учитељица
Роберт ВУЈИНОВИЋ,професор  разредне наставе и Александра ВУЧКОВИЋ, мастер учитељ


АКТИВ УЧИТЕЉА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА


Анђелка ЈОВАНОВИЋ, професор разредне наставе
Александра СТОЈАНОВИЋ, професор  разредне наставе
Светлана МИРЧИЋ, професор  разредне наставе
Ивана ПЕРИЋ,  професор  разредне наставе
Милица ЂОРЂЕВИЋ, мастер учитељ


АКТИВ УЧИТЕЉА  ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Милутин АВРАМОВИЋ, учитељ
Весна ПЕЈИЋ, професор разредне наставе
Весна НИКОЛОВСКА,професор разредне наставе
Татјана СТОЈКОВИЋ, професор разредне наставе


ДЕФЕКТОЛОЗИ

Валерија СИМОНОВИЋ, дефектолог
Славица ИВКОВИЋ, дефектолог

ВЕРОУЧИТЕЉИ

Велибор ИЛИЋ
Маријана ТАНОВИЋ